Movie wallpapers
Image default
Woning en Tuin

Bomen houden omgeving en mens gezond

Bomen vormen een belangrijke factor in onze samenleving. Ze zorgen voor zuurstof voor mens en dier maar maken ook dat de omgeving er groener uitziet en aangenaam is om te wonen. Als je voor meer groen kiest als gemeente kun je eens bij BTL Bomendienst kijken wat er allemaal mogelijk is.

Wat doet de Bomendienst van BTL?

BTL bestaat uit drie onderdelen, te weten BTL Advies, BTL Realisatie en BTL Bomendienst. Dit laatste onderdeel draagt zorg voor specialistische boomverzorging, boomtechnisch advies en boomziekten & -aantastingen.

Specialistische boomverzorging

De specialistische boomverzorging houdt in dat ze streven naar zo gezond mogelijke bomen. De verschillende soorten bomen worden op tijd en op de juiste manier gesnoeid maar er wordt ook gekeken om de omgeving waarin ze staan zo gunstig mogelijk te houden. Is dit niet mogelijk of moeilijk te realiseren dan kan er gekeken worden naar een betere plek en wordt de boom op de juiste wijze verplant.

Technisch advies

Boomtechnisch advies kijkt naar de aanpak, het behoud, het beheer en de verzorging van de bomen. Er wordt gekeken naar de plaats waar bomen staan, wat voor soort boom dit is en wat er eventueel verbeterd kan worden om zoveel mogelijk plezier ervan te ondervinden. Bomen zorgen voor een verbetering van het milieu doordat ze water opnemen en zo wateroverlast tegengaan maar ze zorgen ook voor een leefbaardere omgeving. Daarom is het zaak deze zo goed mogelijk te onderhouden en voor iedere soort geldt een ander advies. BTL kan dit advies geven omdat zij met verschillende professionals werken.

Aanpak van ziekten

Niet iedere boom blijft altijd even gezond. Mochten zich ziekten voordoen dan kan BTL deze determineren maar ook aanpakken. Ze kijken met welke ziekten ze te maken hebben en of er een oplossing voor het probleem te vinden is zodat de boom weer gezond wordt.